Marcus Vitruvius Pollio: the Ten Books on Architecture

De Tien Boeken van de Architectuur van Marcus Vitruvius Pollio ( 80-15 v.C.) is de eerste volledige verhandeling die we over architectuur hebben. Het lezen ervan is een grote bron van vreugde, maar ook een grote inspiratiebron voor wie in huidige tijden architectuur wil bedrijven. Ook mensen die alleen plaatsen hebben bezocht waar Romeinse bouwwerken hebben gestaan (Timgad, Rome, Nîmes, of Pompeï) zullen veel plezier beleven aan het werk van Vitruvius, omdat het zo verklaart wat men op die plaatsen heeft gezien. Er is weinig bekend over het leven van Vitruvius, behalve dat hij in een aantal veldtochten van Caesar diende en de reputatie had een uitmuntend bouwer van belegeringswerktuigen te zijn. In zijn Tien Boeken van de Architectuur geeft Vitruvius een prachtig overzicht van de stand van de Romeinse bouwtechniek, de esthetische waarden en de wetenschappelijke kennis.

Leon Krier: The Architecture of Community

MUST READ! Leon Krier is een van de bekendste - en meest provocerende - architecten en stedelijke theoretici ter wereld. Tot nu toe circuleerden zijn ideeën echter vooral onder een professioneel publiek van architecten, stadsplanners en academici. In The Architecture of Community heeft Krier zijn teksten uit zijn boek Architecture: Choice or Fate. Hier verfijnt en actualiseert hij zijn denken over het maken van duurzame, humane en aantrekkelijke dorpen, steden en gemeenten. Het boek bevat tekeningen, diagrammen en foto's van zijn gebouwde werken, die tot nu toe niet op grote schaal te zien waren. Met drie nieuwe hoofdstukken biedt The Architecture of Community een hedendaagse routekaart voor het ontwerpen of voltooien van de hedendaagse gefragmenteerde gemeenschappen. Dit is een van de belangrijkste en best uitgevoerde werken over traditionele en klassieke stedenbouw.

Robert Adam: Classical Architecture, a complete handbook

Dit boek geeft een heel goed overzicht van de klassieke architectuur, en wordt gepresenteerd op een manier die het toegankelijk maakt, zelfs als je zelf geen student of architect bent. Elke dubbele pagina beslaat een subsectie: een pagina met tekst, de andere met tekeningen en diagrammen met betrekking tot de tekst.

Nir Haim Buras: The Art of Classic Planning

In dit boek gaat Nir Haim Buras, ervaren architect en stedenbouwkundige, terug naar de wortels van wat steden aantrekkelijk en leefbaar maakt, en laat zien hoe we functie en schoonheid van onze stedelijke ruimtes kunnen herstellen voor de lange termijn. Bijna alles wat we koesteren in 's werelds mooiste steden is meer dan een eeuw geleden gebouwd. Steden als Praag, Parijs en Lissabon trekken miljoenen bezoekers uit de hele wereld vanwege hun exquise architectuur, goed begaanbare wijken en menselijke maat. Toch is een groot deel van de kennis en praktijk achter succesvolle stadsplanning de laatste honderd jaar verlaten - niet vanwege verkeer, bevolkingsgroei of andere praktische hindernissen, maar vanwege ondoordachte theorieën die voortkwamen uit het Modernisme en reacties daarop. De fouten die in de afgelopen eeuw bij het stadsontwerp zijn gemaakt, zijn te groot om niet ter discussie te stellen. De oplossingen die vandaag worden aangereikt - duurzaamheid, begaanbaarheid, slimme en groene technologieën - geven aan wat verloren is gegaan en wat kan worden teruggewonnen, maar ze blijven fragmentarisch en oppervlakkig. In The Art of Classic Planning documenteert architect en planner Nir Haim Buras de beproefde en holistische praktijken die vóór het Modernisme de overhand hadden en breidt deze uit. Met honderden full-color illustraties en foto's die architecten, planners, bestuurders en ontwikkelaars zullen boeien, herstelt en revitaliseert The Art of Classic Planning de fundamenten van stedelijke planning.

Andrea Palladio: The Four Books of Architecture

De Vier Boeken van de Architectuur biedt een compendium van Palladio's kunst en van de oude Romeinse bouwwerken die hem inspireerden. Het eerste boek is gewijd aan bouwmaterialen en -technieken en de vijf ordes van de architectuur: Toscaans, Dorisch, Ionisch, Corinthisch, en Composiet. Palladio geeft de karakteristieke kenmerken van elke orde aan en geeft illustraties van verschillende architectonische details. Het tweede boek behandelt particuliere huizen en herenhuizen, bijna allemaal van Palladio's eigen ontwerp. Getoond en beschreven worden veel van zijn villa's in en bij Venetië en Vicenza (waaronder de beroemde Villa Capra, of "De Rotunda," het Paleis van Thiene, en het Paleis van Valmarana). Elke plaat geeft een tekening van het vooraanzicht van het gebouw en de algemene plattegrond. Het Derde Boek behandelt straten, bruggen, piazza's en basilieken, waarvan de meeste van oude Romeinse oorsprong zijn. In het Vierde Boek reproduceert Palladio de ontwerpen van een aantal oude Romeinse tempels. De platen 51 tot 60 zijn plattegronden en architectonische schetsen van het Pantheon.

Egbert Jan Hoogenberk: Het Idee van de Hollandse Stad

Dit is een uitstekend werk van Egbert J. Hoogenberk, Een van de weinige Nederlandse boeken over stedenbouw die ook over esthetica gaan - een zeldzaamheid dus. Is alleen nog tweedehands verkrijgbaar, maar ook als pdf via deze link: https://repository.tudelft.nl/islandora/object/uuid%3A4f402c56-f9bd-4226-8459-3bf4727f6b04. Een presentatie van dit werk uit 1977 is zichtbaar in deze video: https://youtu.be/-k4bnQauPoo

Roger Scruton: The Aesthetics of Architecture

Architectuur onderscheidt zich van andere kunstvormen door haar gevoel voor functie, haar gelokaliseerde kwaliteit, haar techniek, haar publieke en niet-persoonlijke karakter, en haar continuïteit met de decoratieve kunsten. In dit belangrijke boek roept Roger Scruton op tot een terugkeer naar de eerste beginselen in de hedendaagse architectuurtheorie, waarbij hij betoogt dat de esthetiek van de architectuur in haar essentie een esthetiek van het dagelijks leven is.

James Stevens Curl: Making Dystopia

"Making Dystopia, het meest aangrijpende en complete verslag van hoe architectuur en stedenbouw werden gecorrumpeerd in de 20e en 21e eeuw, leidend tot een catastrofale verslechtering van de gebouwde omgeving, is een briljant, grondig onderzocht, en compleet nieuw boek... Dit boek, ongetwijfeld het beste van de vele die professor Stevens Curl heeft geschreven, zou moeten worden gelezen door medewerkers en studenten van alle architectuurscholen die nog steeds destructieve, irrelevante, verouderde paden bewandelen, en ook door iedereen die zich zorgen maakt over de erosie van de beschaving zelf." Wijlen David Watkin, emeritus hoogleraar geschiedenis van de architectuur, Universiteit van Cambridge

Christopher Alexander: A Pattern Language

Na een stilte van tien jaar publiceren Christopher Alexander en zijn collega's van het Center for Environmental Structure nu een belangrijk statement in de vorm van drie boeken die, in hun woorden, de basis zullen leggen voor een geheel nieuwe benadering van architectuur, bouwen en planning, die, naar wij hopen, de bestaande ideeën en praktijken geheel zal vervangen. De drie boeken zijn The Timeless Way of Building, The Oregon Experiment, en dit boek, A Pattern Language. De kern van deze boeken is het idee dat mensen voor zichzelf hun eigen huizen, straten en gemeenschappen moeten ontwerpen. Dit idee mag dan radicaal zijn (het impliceert een radicale transformatie van het architectenberoep), maar het komt eenvoudigweg voort uit de observatie dat de meeste prachtige plekken in de wereld niet door architecten maar door de mensen zijn gemaakt. De kern van het boek is ook dat mensen zich bij het ontwerpen van hun omgeving altijd baseren op bepaalde talen, die hen, net als de talen die wij spreken, in staat stellen een oneindige verscheidenheid van ontwerpen te verwoorden en te communiceren binnen een forma-systeem dat hun samenhang geeft. Dit boek biedt een dergelijke taal. Het zal iemand in staat stellen een ontwerp te maken voor bijna elk soort gebouw, of elk deel van de gebouwde omgeving.

Christopher Alexander: The Timeless Way of Building

De theorie over architectuur die in onze wereld van vandaag impliciet is, is failliet, meent Christopher Alexander. Meer en meer mensen zijn zich ervan bewust dat er iets grondig mis is. Toch is de macht van de huidige ideeën zo groot dat velen zich ongemakkelijk voelen, zelfs bang zijn, om openlijk te zeggen dat ze niet leuk vinden wat er gebeurt, omdat ze bang zijn om dom over te komen, bang misschien dat ze zullen worden uitgelachen. Nu is er eindelijk een samenhangende theorie die in moderne termen een architectuur beschrijft die zo oud is als de menselijke samenleving zelf. The Timeless Way of Building is het inleidende deel in de reeks van het Center for Environmental Structure. Christopher Alexander presenteert hierin een nieuwe theorie van architectuur, bouwen en planning die als kern dat eeuwenoude proces heeft waarmee de mensen van een samenleving altijd de orde van hun wereld hebben getrokken uit hun eigen wezen. Alexander schrijft: Er is één tijdloze manier van bouwen. Het is duizenden jaren oud, en vandaag hetzelfde als het altijd geweest is. De grote traditionele gebouwen uit het verleden, de dorpen en tenten en tempels waarin de mens zich thuis voelt, zijn altijd gemaakt door mensen die heel dicht bij het middelpunt van deze manier stonden. En zoals u zult zien, leidt deze weg iedereen die ernaar zoekt naar gebouwen die zelf even oud zijn in hun vorm als de bomen en de heuvels, en zoals onze gezichten zijn.

Ann Sussman and Justin B. Hollander: Cognitive Architecture

In deze uitgebreide tweede editie van Cognitive Architecture geven de auteurs een overzicht van nieuwe bevindingen in de psychologie en neurowetenschappen om architecten en planners te helpen hun klanten beter te begrijpen als de verfijnde zoogdieren die ze zijn, arriverend in de wereld met ingebouwde reacties op de omgeving. Met de bespreking van belangrijke biometrische hulpmiddelen om ontwerpers te helpen subliminaal menselijk gedrag te 'zien' en nieuwe manieren voor te stellen om ontwerpen te analyseren voordat ze worden gebouwd, brengt deze nieuwe editie lezers op de hoogte van wetenschappelijke hulpmiddelen die relevant zijn voor de beoordeling van architectuur en de menselijke ervaring van de gebouwde omgeving. De nieuwe editie bevat: Meer dan 100 foto's in kleur en tekeningen om belangrijke concepten te illustreren. Een nieuw hoofdstuk over het gebruik van biometrie om de menselijke ervaring van plaats te begrijpen. Een conclusie die beschrijft hoe de stellingen van het boek de geschiedenis van de moderne architectuur herdefiniëren. Cognitive Architecture is een boeiend boek voor studenten, professionals en het grote publiek. Het boek benadert het ontwerpen van binnenuit en stelt dat hoe meer we begrijpen van menselijk gedrag, hoe beter we kunnen ontwerpen en plannen.

Jane Jacobs: The Death and Life of Great American Cities

Dit boek, dat sinds de publicatie in 1961 een klassieker is, is de definitieve verklaring over Amerikaanse steden: wat ze veilig maakt, hoe ze functioneren en waarom al te veel officiële pogingen om ze te redden zijn mislukt.