in

De 10 meest voorkomende argumenten van de modernist – en waarom ze onzin zijn


De Architectuur Opstand in Zweden heeft eerder aangetoond dat de manier van redeneren van de modernisten gebaseerd is op een dogmatisch wereldbeeld. Ondanks dat hun aannames zelden gebaseerd zijn op empirische studies en wetenschappelijk onderzoek, kunnen ze zich moeilijk iets anders voorstellen dan dat hun eigen mening de enige juiste is. Aangezien modernisten bepaalde subjectieve veronderstellingen als feiten behandelen, zullen we ze hier behandelen om een ​​genuanceerder beeld te geven.

Modernisten treden graag op als architecten, bouwers, sociale planners, politici, lobbyisten, journalisten en denkers in het algemeen. Sommigen zijn zich er echter helemaal niet van bewust dat ze het modernisme vertegenwoordigen, maar hebben niettemin de ideologische benadering, methodologie en afwijzende argumenten overgenomen met hun houding.

De man op de foto is de gerespecteerde architect Le Corbusier, die gewoonlijk de vader van het modernisme wordt genoemd. De tekstballonnen reproduceren enkele van de clichés waarvan modernisten denken dat het echte argumenten zijn.

Samenvattend kan worden gesteld dat het gedrag en de argumenten van de modernisten kunnen worden vergeleken met eenvoudig sektarisme. Bovendien volgen de zogenaamde argumenten die door de modernisten worden gebruikt bijna alle criteria voor wat bekend staat als klassieke redeneerfouten.

De modernisten slaan graag terug door de gebruikelijke clichés, platitudes, spot, projecties, overheersingstechnieken en verbale intimidatietactieken te herhalen. Psychologisch gezien is dit een algemene uiting van fundamentele onzekerheid en angst, vooral wanneer blijkt dat men niet in staat is de vraag te beantwoorden met bijbehorende feitelijke en evidence-based argumenten. Het is ook een duidelijk alarmsignaal dat men t.o.v. hun modernistische gelijkgestemden gebruikt om niet te gaan twijfelen of af te wijken van de echt onhoudbare lijn die ze zijn ingeslagen, en waarvan ze profiteren.

1. “Smaak is als cake”
Een van de dogma’s die architecten vaak als vanzelfsprekend beschouwen, is dat iedereen een ander idee heeft van wat mooi is en wat niet. Er wordt aangenomen dat deze perceptie zeer subjectief is en gebonden aan onze persoonlijkheid, wat het moeilijk maakt om dergelijke aspecten te bespreken. Feit is echter dat deze opvatting in onderzoek geen steun krijgt. Integendeel, de meerderheid van de mensen heeft bijna hetzelfde subjectieve idee van wat mooi is en wat niet mooi is. 

Hoewel schoonheid tot op zekere hoogte subjectief is, eerlijk… Hoeveel mensen denken echt dat Almere mooier is dan Venetië?

2. “Architectuur moet onze tijd weerspiegelen”
Er lijkt geen enkel onderzoek te zijn dat aantoont dat deze uitspraak iets is dat de gewone mensen bijzonder belangrijk vinden – in tegenstelling tot andere criteria zoals bijvoorbeeld architectonische verbinding met de plaats, die een volledige 85% steun krijgt. De stad is immers gebouwd om door de bevolking, het publiek, te worden gebruikt. Niet omdat een kleine groep met een speciale interesse in het bouwen van antiquiteiten rond zou moeten slenteren en zijn “jaarringen” zou moeten analyseren en “de stad zou lezen” alsof zijn gebouwen het onderwerp van een tentoonstelling waren. Wat “onze tijd weerspiegelt” is ook een zeer subjectieve en tegelijkertijd diffuse houding. Dat werd zeer recent nog duidelijk in Göteborg. De Dienst Stedenbouw vroeg een weigering voor een nieuwbouw, o.a. met de motivering dat het bouwvoorstel “historiserend” is en dus niet onze tijd symboliseert. De politici gingen toen tegen deze bewering in met het argument dat wat lijkt op klassieke architectuur zeker symbool staat voor het nieuwe stedelijke tijdperk waarin we leven. Dit wordt nog duidelijker als je de verschillende stijlen ziet die in andere EU-landen worden gebouwd.

Al sinds 2011 vecht Newhouse voor de bouw van zijn nieuwe kantoor in Göteborg. Het stadsbestuur wil echter geen bouwvergunning afgeven omdat het volgens hen een “historische vormgeving” heeft. Er wordt blijkbaar aangenomen dat mensen worden benadeeld als ze niet kunnen zeggen in welk jaar het huis is gebouwd. Als dit nu zo belangrijk is, kunt u, zoals gebruikelijk, een bord of cijfers direct aan de muur hangen.

Het makkelijkste en meest verstandige zou natuurlijk zijn om gewoon te bouwen wat mensen in onze tijd eisen, mits ze ook een redelijke kans krijgen om te kiezen tussen verschillende bouwstijlen. De Architectuur Opstand vindt dat dit vanzelfsprekend moet zijn in een moderne en democratische samenleving in de eenentwintigste eeuw.

3. “De mens zal de architectuur van vandaag leren waarderen”
Een van de belangrijkste ideeën binnen de modernistische ideologie is het bewust niet de architectuur aanpassen aan de mens. De mens zal zich uiteindelijk aanpassen aan de architectuur, zo wordt gezegd. Het is echter voldoende om naar de Nieuwe Westelijke Tuinsteden in Amsterdam te kijken om te zien dat dit niet helemaal waar is. Deze woonwijken zijn ongeveer 70 jaar geleden gebouwd en er is nog steeds geen indicatie dat er enige geloofwaardige menselijke aanpassing heeft plaatsgevonden of dat de meerderheid spontaan waardering uitspreekt voor hoe het resultaat eruit ziet. Sterker nog, veel blokken zijn inmiddels gesloopt en aangepast omdat ze tot zoveel problemen leidden.  Zelfs als de vertraagde waarderingsclaim uiteindelijk op een bepaald moment in de toekomst waar zou blijken te zijn, wereldwijd is het ook heel duidelijk dat mensen in het algemeen, bezoekers en toeristen zeer zelden bedevaarten maken naar beroemde modernistische merkgebouwen. Maar hordes komen samen om oudere en klassieke gebouwen te fotograferen. Modernistische gebouwen komen in zeer beperkte mate voor op ansichtkaarten en in toeristenbrochures als er nogal klassieke gebouwen zijn om mee te pronken om mensen naar de bestemming te lokken.

“Ik begrijp niets van dit project. Het is mislukt!” “Perfect! Zoals alle beroemde architecten ben ik mijn tijd vooruit.”

4. “Jullie kijken terug, wij brengen ontwikkeling vooruit”
Het modernisme heeft een zeer lineaire kijk op tijd, waarin de begrippen verandering en ontwikkeling door elkaar lopen. Dat een stijl als het modernisme, ontstaan ​​in de jaren twintig, nog steeds kan worden beschouwd als de enige bouwstijl die vooruitgaat, is op zich natuurlijk erg ironisch. Het wordt nog ironischer als je bedenkt dat ‘historiserende bouw’ in Nederland gepaard gaat met hogere huizenprijzen vergeleken met huizen in eigentijdse stijl (gecorrigeerd voor perceelgrootte en oppervlak), wijzend op hogere populariteit.

5. “Wilt u ook een bijgebouw?”
Het is gebruikelijk dat modernisten proberen het beeld van zichzelf als progressief te versterken door tegenstanders af te schilderen als achterlijk met belachelijke tegenvragen zoals “Zullen we teruggaan naar de dagen vóór elektriciteit en vrouwenkiesrecht?” of  “Wilt u ook een paard bij uw huis?” . Ze lijken niet te begrijpen dat het mogelijk is om onderscheid te maken tussen esthetiek en functie. Men moet van de geschiedenis kunnen leren door te profiteren van wat goed was en af ​​te wijzen wat slecht was. Het is mogelijk om een ​​traditioneel zadeldak te bouwen en ook ambachtelijke ramen met echte vleugels te hebben zonder tegelijkertijd dienstmeisjeskamers in te bouwen en bedienden in dienst te nemen zoals in de 19e eeuw.

De gebouwen die de sloopgolf in de jaren 60 en 70 overleefden, zijn vandaag volledig gemoderniseerd met stromend water, elektriciteit en warmte. Een voorbeeld zijn laat-19e eeuwse huizen, waarvan vele gesneuveld zijn maar enkele behouden zijn en zijn opgeknapt. Tegenwoordig bieden de gebouwen veelgevraagde huisvesting, en wie komt kijken naar wat er over is van de echte oude wijk, ziet gegarandeerd niemand die ongelukkig is in deze oude, opgeknapte huizen.

6. Het gebruik van woorden als “pastiche”, “Disneyland” en “Efteling”.
Dit zijn niet echt echte argumenten, maar slechts onvolwassen pogingen tot retorische trucs om een ​​bepaald type architectuur te bespotten. Dit is iets waar Catharina Sternudd op ingaat in haar academische proefschrift The image of the small town . Ze meent dat er een modernistisch discours bestaat dat een verbod op historische verwijzingen inhoudt. Wanneer iemand dit verbod overtreedt, probeert hij dit gedrag simpelweg belachelijk te maken door middel van denigrerende scheldwoorden.

Om de een of andere reden wordt de “Efteling” gebruikt als bijnaam om bepaalde bouwstijlen voor de gek te houden. Foto: Nick Boersen

7. “Het is niet de schuld van de architecten”
Het is natuurlijk niet alleen de schuld van de architecten dat het meeste van wat er tegenwoordig gebouwd wordt zo ontzettend lelijk is. Ook actoren als bouwers, politici en opdrachtgevers hebben een zekere invloed op het resultaat. Maar beweren dat de architecten helemaal geen verantwoordelijkheid hebben, is hetzelfde als zeggen dat ze geen enkele invloed hebben op het ontwerp van de gebouwen.

Het waren architecten die de modernistische ideologie uitvonden. Het waren architecten die de modernistische stijlen uitvonden. Architecten schreven tot in absurdum boeken en pamfletten om deze ideologie en haar stijlen uit te dragen. Op architectuurscholen doceren architecten bijna uitsluitend de modernistische benadering. Door deze onhoudbare argumenten voortdurend te herhalen, zijn het architecten die koppig proberen het modernisme te verdedigen in de discussies van de Architectuur Opstand (in Zweden), in de media en overal waar bezwaren worden geuit. Het zijn architecten die in de eerste plaats de stedenbouwkundige bureaus van de gemeenten aansturen. Architecten ontwerpen gedetailleerde plannen. Het zijn architecten die bouwvergunningen verlenen en weigeren. Architecten organiseren de aanbestedingen en architectuurwedstrijden voor nieuwbouw en het is altijd het modernisme en alleen het modernisme dat wordt geaccepteerd als inzending voor de prijsvraag. Architecten beslissen ook over de architectuurwedstrijden van de gemeenten en zonder uitzondering wint het modernistische voorstel. Architecten geven tijdschriften uit die alleen het modernisme presenteren. Architecten geven andere modernistische architecten de ruimte en onvoorwaardelijke toestemming. De Zweedse Architectenvereniging reikt alleen prijzen en beurzen uit aan de collega’s die prijzen uitreiken aan een enkele architecturale stijl – het modernisme. 

Albert Svensson
Eerste jaar als architectuurstudent in relatie tot de docent. Eerste jaar als professioneel architect in relatie tot de opdrachtgever.

8. “Het gaat om uitvoering/ambitie/aandacht voor detail, niet om stijl/uiterlijk”
Dit is niet echt een argument, maar eerder een poging om de kaarten te schudden door de discussie weg te leiden van het zwakke punt van esthetiek naar iets dat je voelt beter beheersen. Een duidelijk voorbeeld hiervan was toen de Arkitekturuproret de kwestie van esthetiek aan de orde stelde in de krant Arkitekten en de architecten Gert Wingårdh en Rasmus Wærn ervoor kozen om het gespreksonderwerp in een reactie te veranderen . De Architectuur Opstand en vele anderen zijn van mening dat de schoonheid van een gebouw een kwaliteit op zich is die het verdient om op haar eigen voorwaarden te worden besproken.


9. “Het is te duur om mooi te bouwen”
Natuurlijk kun je dure details gebruiken, maar de overgrote meerderheid van de attributen die nodig zijn om een ​​gebouw als mooi te ervaren, zijn vrij eenvoudig. Basisvoorbeelden hiervan zijn symmetrie, verhoudingen en kleurkeuze. De architectuuropstand heeft eerder een proefschrift van het Royal Institute of Technology samengevat dat de kwestie onderzoekt. De conclusie is juist dat schoonheid niet meer hoeft te kosten . Je kunt natuurlijk ook duur bouwen zonder dat het mooi of bijzonder geslaagd is, zoals onderstaande foto en onderschrift illustreren.

Het nieuwe Karolinska-ziekenhuis in Stockholm werd gehamerd voor 1,3 miljard euro, wat opliep tot 2 miljard euro, exclusief rente- en onderhoudskosten, en zou kunnen eindigen op meer dan  5,5 miljard euro! De nu beruchte namaakconstructie is noch mooi noch functioneel en is gemaakt met grote hoeveelheden ernstige constructiefouten . Als voorbeeld kan worden genoemd dat sommige verkeerd geconstrueerde doucheruimtes naar schatting 1,5 miljoen euro kosten om te repareren . Ook het vervangen van een enkele deur kostte miljoenen. NKS wordt ook in de internationale media opgemerkt als een van ‘s werelds duurste schandalige gebouwen. Zoals gewoonlijk moeten de Zweedse belastingbetalers de rekening betalen.


10. “De kennis en de vakmensen zijn er niet meer”
Het heeft zeker een punt dat de vraag naar vakmensen afnam door het door het modernisme opgelegde verbod op verfraaiingen en de relativering van schoonheid. Maar om te zeggen dat daarmee ook alle ambachtslieden zouden zijn uitgestorven en daarmee de duizend jaar oude architectuurkennis van de mensheid, is natuurlijk overdreven. Dat de ambachtelijke tradities nog steeds leven, zie je vooral bij restauraties, verbouwingen en ook bij de nieuwbouw van gebouwen die moeten passen, maar ook bij persoonlijk ontworpen particuliere woningen.

De modernist beweert: “Trouwens zal de traditionele architectuur nooit herrijzen omdat het vakmanschap niet meer bestaat.”
De steenhouwer antwoordt: …
(meme van Architectural Revival)
Dresden in Duitsland – Alles op de foto is volledig nieuw gebouwd. Hebben ze uitgestorven ambachtslieden doen herleven of is de kennis nooit verloren gegaan?

Peter Olsson

— dit artikel werd origineel in het Zweeds geplaatst op arkitekturupproret.se en is met toestemming van de auteur aangepast aan het Nederlands —


Hebben we een argument gemist? Voel je vrij om commentaar te geven! Het hele idee van het artikel is juist om discussie op gang te brengen en kritisch denken aan te moedigen.

What do you think?

Written by admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

GIPHY App Key not set. Please check settings

Mooiste & Lelijkste van 2022 Verkiezing

De 10 meest voorkomende argumenten van de modernist – en waarom ze onzin zijn


De Architectuur Opstand in Zweden heeft eerder aangetoond dat de manier van redeneren van de modernisten gebaseerd is op een dogmatisch wereldbeeld. Ondanks dat hun aannames zelden gebaseerd zijn op empirische studies en wetenschappelijk onderzoek, kunnen ze zich moeilijk iets anders voorstellen dan dat hun eigen mening de enige juiste is. Aangezien modernisten bepaalde subjectieve veronderstellingen als feiten behandelen, zullen we ze hier behandelen om een ​​genuanceerder beeld te geven.

Modernisten treden graag op als architecten, bouwers, sociale planners, politici, lobbyisten, journalisten en denkers in het algemeen. Sommigen zijn zich er echter helemaal niet van bewust dat ze het modernisme vertegenwoordigen, maar hebben niettemin de ideologische benadering, methodologie en afwijzende argumenten overgenomen met hun houding.

De man op de foto is de gerespecteerde architect Le Corbusier, die gewoonlijk de vader van het modernisme wordt genoemd. De tekstballonnen reproduceren enkele van de clichés waarvan modernisten denken dat het echte argumenten zijn.

Samenvattend kan worden gesteld dat het gedrag en de argumenten van de modernisten kunnen worden vergeleken met eenvoudig sektarisme. Bovendien volgen de zogenaamde argumenten die door de modernisten worden gebruikt bijna alle criteria voor wat bekend staat als klassieke redeneerfouten.

De modernisten slaan graag terug door de gebruikelijke clichés, platitudes, spot, projecties, overheersingstechnieken en verbale intimidatietactieken te herhalen. Psychologisch gezien is dit een algemene uiting van fundamentele onzekerheid en angst, vooral wanneer blijkt dat men niet in staat is de vraag te beantwoorden met bijbehorende feitelijke en evidence-based argumenten. Het is ook een duidelijk alarmsignaal dat men t.o.v. hun modernistische gelijkgestemden gebruikt om niet te gaan twijfelen of af te wijken van de echt onhoudbare lijn die ze zijn ingeslagen, en waarvan ze profiteren.

1. “Smaak is als cake”
Een van de dogma’s die architecten vaak als vanzelfsprekend beschouwen, is dat iedereen een ander idee heeft van wat mooi is en wat niet. Er wordt aangenomen dat deze perceptie zeer subjectief is en gebonden aan onze persoonlijkheid, wat het moeilijk maakt om dergelijke aspecten te bespreken. Feit is echter dat deze opvatting in onderzoek geen steun krijgt. Integendeel, de meerderheid van de mensen heeft bijna hetzelfde subjectieve idee van wat mooi is en wat niet mooi is. 

Hoewel schoonheid tot op zekere hoogte subjectief is, eerlijk… Hoeveel mensen denken echt dat Almere mooier is dan Venetië?

2. “Architectuur moet onze tijd weerspiegelen”
Er lijkt geen enkel onderzoek te zijn dat aantoont dat deze uitspraak iets is dat de gewone mensen bijzonder belangrijk vinden – in tegenstelling tot andere criteria zoals bijvoorbeeld architectonische verbinding met de plaats, die een volledige 85% steun krijgt. De stad is immers gebouwd om door de bevolking, het publiek, te worden gebruikt. Niet omdat een kleine groep met een speciale interesse in het bouwen van antiquiteiten rond zou moeten slenteren en zijn “jaarringen” zou moeten analyseren en “de stad zou lezen” alsof zijn gebouwen het onderwerp van een tentoonstelling waren. Wat “onze tijd weerspiegelt” is ook een zeer subjectieve en tegelijkertijd diffuse houding. Dat werd zeer recent nog duidelijk in Göteborg. De Dienst Stedenbouw vroeg een weigering voor een nieuwbouw, o.a. met de motivering dat het bouwvoorstel “historiserend” is en dus niet onze tijd symboliseert. De politici gingen toen tegen deze bewering in met het argument dat wat lijkt op klassieke architectuur zeker symbool staat voor het nieuwe stedelijke tijdperk waarin we leven. Dit wordt nog duidelijker als je de verschillende stijlen ziet die in andere EU-landen worden gebouwd.

Al sinds 2011 vecht Newhouse voor de bouw van zijn nieuwe kantoor in Göteborg. Het stadsbestuur wil echter geen bouwvergunning afgeven omdat het volgens hen een “historische vormgeving” heeft. Er wordt blijkbaar aangenomen dat mensen worden benadeeld als ze niet kunnen zeggen in welk jaar het huis is gebouwd. Als dit nu zo belangrijk is, kunt u, zoals gebruikelijk, een bord of cijfers direct aan de muur hangen.

Het makkelijkste en meest verstandige zou natuurlijk zijn om gewoon te bouwen wat mensen in onze tijd eisen, mits ze ook een redelijke kans krijgen om te kiezen tussen verschillende bouwstijlen. De Architectuur Opstand vindt dat dit vanzelfsprekend moet zijn in een moderne en democratische samenleving in de eenentwintigste eeuw.

3. “De mens zal de architectuur van vandaag leren waarderen”
Een van de belangrijkste ideeën binnen de modernistische ideologie is het bewust niet de architectuur aanpassen aan de mens. De mens zal zich uiteindelijk aanpassen aan de architectuur, zo wordt gezegd. Het is echter voldoende om naar de Nieuwe Westelijke Tuinsteden in Amsterdam te kijken om te zien dat dit niet helemaal waar is. Deze woonwijken zijn ongeveer 70 jaar geleden gebouwd en er is nog steeds geen indicatie dat er enige geloofwaardige menselijke aanpassing heeft plaatsgevonden of dat de meerderheid spontaan waardering uitspreekt voor hoe het resultaat eruit ziet. Sterker nog, veel blokken zijn inmiddels gesloopt en aangepast omdat ze tot zoveel problemen leidden.  Zelfs als de vertraagde waarderingsclaim uiteindelijk op een bepaald moment in de toekomst waar zou blijken te zijn, wereldwijd is het ook heel duidelijk dat mensen in het algemeen, bezoekers en toeristen zeer zelden bedevaarten maken naar beroemde modernistische merkgebouwen. Maar hordes komen samen om oudere en klassieke gebouwen te fotograferen. Modernistische gebouwen komen in zeer beperkte mate voor op ansichtkaarten en in toeristenbrochures als er nogal klassieke gebouwen zijn om mee te pronken om mensen naar de bestemming te lokken.

“Ik begrijp niets van dit project. Het is mislukt!” “Perfect! Zoals alle beroemde architecten ben ik mijn tijd vooruit.”

4. “Jullie kijken terug, wij brengen ontwikkeling vooruit”
Het modernisme heeft een zeer lineaire kijk op tijd, waarin de begrippen verandering en ontwikkeling door elkaar lopen. Dat een stijl als het modernisme, ontstaan ​​in de jaren twintig, nog steeds kan worden beschouwd als de enige bouwstijl die vooruitgaat, is op zich natuurlijk erg ironisch. Het wordt nog ironischer als je bedenkt dat ‘historiserende bouw’ in Nederland gepaard gaat met hogere huizenprijzen vergeleken met huizen in eigentijdse stijl (gecorrigeerd voor perceelgrootte en oppervlak), wijzend op hogere populariteit.

5. “Wilt u ook een bijgebouw?”
Het is gebruikelijk dat modernisten proberen het beeld van zichzelf als progressief te versterken door tegenstanders af te schilderen als achterlijk met belachelijke tegenvragen zoals “Zullen we teruggaan naar de dagen vóór elektriciteit en vrouwenkiesrecht?” of  “Wilt u ook een paard bij uw huis?” . Ze lijken niet te begrijpen dat het mogelijk is om onderscheid te maken tussen esthetiek en functie. Men moet van de geschiedenis kunnen leren door te profiteren van wat goed was en af ​​te wijzen wat slecht was. Het is mogelijk om een ​​traditioneel zadeldak te bouwen en ook ambachtelijke ramen met echte vleugels te hebben zonder tegelijkertijd dienstmeisjeskamers in te bouwen en bedienden in dienst te nemen zoals in de 19e eeuw.

De gebouwen die de sloopgolf in de jaren 60 en 70 overleefden, zijn vandaag volledig gemoderniseerd met stromend water, elektriciteit en warmte. Een voorbeeld zijn laat-19e eeuwse huizen, waarvan vele gesneuveld zijn maar enkele behouden zijn en zijn opgeknapt. Tegenwoordig bieden de gebouwen veelgevraagde huisvesting, en wie komt kijken naar wat er over is van de echte oude wijk, ziet gegarandeerd niemand die ongelukkig is in deze oude, opgeknapte huizen.

6. Het gebruik van woorden als “pastiche”, “Disneyland” en “Efteling”.
Dit zijn niet echt echte argumenten, maar slechts onvolwassen pogingen tot retorische trucs om een ​​bepaald type architectuur te bespotten. Dit is iets waar Catharina Sternudd op ingaat in haar academische proefschrift The image of the small town . Ze meent dat er een modernistisch discours bestaat dat een verbod op historische verwijzingen inhoudt. Wanneer iemand dit verbod overtreedt, probeert hij dit gedrag simpelweg belachelijk te maken door middel van denigrerende scheldwoorden.

Om de een of andere reden wordt de “Efteling” gebruikt als bijnaam om bepaalde bouwstijlen voor de gek te houden. Foto: Nick Boersen

7. “Het is niet de schuld van de architecten”
Het is natuurlijk niet alleen de schuld van de architecten dat het meeste van wat er tegenwoordig gebouwd wordt zo ontzettend lelijk is. Ook actoren als bouwers, politici en opdrachtgevers hebben een zekere invloed op het resultaat. Maar beweren dat de architecten helemaal geen verantwoordelijkheid hebben, is hetzelfde als zeggen dat ze geen enkele invloed hebben op het ontwerp van de gebouwen.

Het waren architecten die de modernistische ideologie uitvonden. Het waren architecten die de modernistische stijlen uitvonden. Architecten schreven tot in absurdum boeken en pamfletten om deze ideologie en haar stijlen uit te dragen. Op architectuurscholen doceren architecten bijna uitsluitend de modernistische benadering. Door deze onhoudbare argumenten voortdurend te herhalen, zijn het architecten die koppig proberen het modernisme te verdedigen in de discussies van de Architectuur Opstand (in Zweden), in de media en overal waar bezwaren worden geuit. Het zijn architecten die in de eerste plaats de stedenbouwkundige bureaus van de gemeenten aansturen. Architecten ontwerpen gedetailleerde plannen. Het zijn architecten die bouwvergunningen verlenen en weigeren. Architecten organiseren de aanbestedingen en architectuurwedstrijden voor nieuwbouw en het is altijd het modernisme en alleen het modernisme dat wordt geaccepteerd als inzending voor de prijsvraag. Architecten beslissen ook over de architectuurwedstrijden van de gemeenten en zonder uitzondering wint het modernistische voorstel. Architecten geven tijdschriften uit die alleen het modernisme presenteren. Architecten geven andere modernistische architecten de ruimte en onvoorwaardelijke toestemming. De Zweedse Architectenvereniging reikt alleen prijzen en beurzen uit aan de collega’s die prijzen uitreiken aan een enkele architecturale stijl – het modernisme. 

Albert Svensson
Eerste jaar als architectuurstudent in relatie tot de docent. Eerste jaar als professioneel architect in relatie tot de opdrachtgever.

8. “Het gaat om uitvoering/ambitie/aandacht voor detail, niet om stijl/uiterlijk”
Dit is niet echt een argument, maar eerder een poging om de kaarten te schudden door de discussie weg te leiden van het zwakke punt van esthetiek naar iets dat je voelt beter beheersen. Een duidelijk voorbeeld hiervan was toen de Arkitekturuproret de kwestie van esthetiek aan de orde stelde in de krant Arkitekten en de architecten Gert Wingårdh en Rasmus Wærn ervoor kozen om het gespreksonderwerp in een reactie te veranderen . De Architectuur Opstand en vele anderen zijn van mening dat de schoonheid van een gebouw een kwaliteit op zich is die het verdient om op haar eigen voorwaarden te worden besproken.


9. “Het is te duur om mooi te bouwen”
Natuurlijk kun je dure details gebruiken, maar de overgrote meerderheid van de attributen die nodig zijn om een ​​gebouw als mooi te ervaren, zijn vrij eenvoudig. Basisvoorbeelden hiervan zijn symmetrie, verhoudingen en kleurkeuze. De architectuuropstand heeft eerder een proefschrift van het Royal Institute of Technology samengevat dat de kwestie onderzoekt. De conclusie is juist dat schoonheid niet meer hoeft te kosten . Je kunt natuurlijk ook duur bouwen zonder dat het mooi of bijzonder geslaagd is, zoals onderstaande foto en onderschrift illustreren.

Het nieuwe Karolinska-ziekenhuis in Stockholm werd gehamerd voor 1,3 miljard euro, wat opliep tot 2 miljard euro, exclusief rente- en onderhoudskosten, en zou kunnen eindigen op meer dan  5,5 miljard euro! De nu beruchte namaakconstructie is noch mooi noch functioneel en is gemaakt met grote hoeveelheden ernstige constructiefouten . Als voorbeeld kan worden genoemd dat sommige verkeerd geconstrueerde doucheruimtes naar schatting 1,5 miljoen euro kosten om te repareren . Ook het vervangen van een enkele deur kostte miljoenen. NKS wordt ook in de internationale media opgemerkt als een van ‘s werelds duurste schandalige gebouwen. Zoals gewoonlijk moeten de Zweedse belastingbetalers de rekening betalen.


10. “De kennis en de vakmensen zijn er niet meer”
Het heeft zeker een punt dat de vraag naar vakmensen afnam door het door het modernisme opgelegde verbod op verfraaiingen en de relativering van schoonheid. Maar om te zeggen dat daarmee ook alle ambachtslieden zouden zijn uitgestorven en daarmee de duizend jaar oude architectuurkennis van de mensheid, is natuurlijk overdreven. Dat de ambachtelijke tradities nog steeds leven, zie je vooral bij restauraties, verbouwingen en ook bij de nieuwbouw van gebouwen die moeten passen, maar ook bij persoonlijk ontworpen particuliere woningen.

De modernist beweert: “Trouwens zal de traditionele architectuur nooit herrijzen omdat het vakmanschap niet meer bestaat.”
De steenhouwer antwoordt: …
(meme van Architectural Revival)
Dresden in Duitsland – Alles op de foto is volledig nieuw gebouwd. Hebben ze uitgestorven ambachtslieden doen herleven of is de kennis nooit verloren gegaan?

Peter Olsson

— dit artikel werd origineel in het Zweeds geplaatst op arkitekturupproret.se en is met toestemming van de auteur aangepast aan het Nederlands —


Hebben we een argument gemist? Voel je vrij om commentaar te geven! Het hele idee van het artikel is juist om discussie op gang te brengen en kritisch denken aan te moedigen.

Written by admin

Vaak gehoorde kritiek